Bảng Báo giá in Phong bì A4

Bảng giá in Phong bì A4, tương ứng với số lượng, chất liệu, quy cách để quý khách lựa chọn và so sánh.
Áp dụng cho in Phong bì A4 bằng máy in offset 4 màu

 

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A4 (25x34cm)
Giấy OFF 120

MÀU/SỐ LƯỢNG 500 C 1.000 C 2.000 C 3.000 C 4.000 C 5.000 C 10.000 C
 In 1 màu  2.100 1.250 1.200 1.170 1.150 1.130 liên hệ
 In 2 màu  2.500 1.700 1.400 1.300 1.250 1.230 liên hệ
 In 3 màu  2.800 2.000 1.550 1.400 1.350 1.300 liên hệ
 In 4 màu  3.150 2.280 1.700 1.550 1.450 1.390 liên hệ

 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Đã gia công hoàn thiện thành phẩm.
 • Thời gian giao hàng 3-5 ngày tùy thuộc số lượng
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu

 

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A4 (25x34cm)
Giấy OFF 150

MÀU/SỐ LƯỢNG 500 C 1.000 C 2.000 C 3.000 C 4.000 C 5.000 C 10.000 C
 In 1 màu  2.300 1.900 1.700 1.350 1.300 1.280 liên hệ
 In 2 màu  2.700 2.200 1.900 1.450 1.400 1.350 liên hệ
 In 3 màu  3.000 2.500 2.000 1.550 1.500 1.450 liên hệ
 In 4 màu  3.300 2.800 2.200 1.650 1.590 1.530 liên hệ

 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Đã gia công hoàn thiện thành phẩm.
 • Thời gian giao hàng 3-5 ngày tùy thuộc số lượng
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu

 
 

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A4 (25x34cm)
Giấy OFF 200

MÀU/SỐ LƯỢNG 500 C 1.000 C 2.000 C 3.000 C 4.000 C 5.000 C 10.000 C
 In 1 màu  2.700 2.050 1.850 1.780 1.740 1.700 liên hệ
 In 2 màu  3.100 2.350 2.100 1.890 1.830 1.760 liên hệ
 In 3 màu  3.500 2.600 2.150 2.000 1.900 1.850 liên hệ
 In 4 màu  3.800 2.900 2.300 2.100 2.000 1.950 liên hệ

 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Đã gia công hoàn thiện thành phẩm.
 • Thời gian giao hàng 3-5 ngày tùy thuộc số lượng
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu

Hãy Liên hệ với chúng tôi