Bảng báo giá in Tiêu đề thư

Bảng giá in tiêu đề thư, tương ứng với số lượng, chất liệu, quy cách để quý khách lựa chọn và so sánh.
Áp dụng cho in tiêu đề thư bằng máy in offset 4 màu

 

Giấy OFF 80

MÀU/CHIẾC1.000 C2.000 C3.000 C4.000 C5.000 C10.000 C
 In 1 màu 490340300275260liên hệ
 In 2 màu 710450370330310liên hệ
 In 3 màu 920550450390360liên hệ
 In 4 màu 1.130660520440400liện hệ

 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Đã gia công hoàn thiện thành phẩm.
 • Thời gian giao hàng 3-5 ngày tùy thuộc số lượng
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu

 

Giấy OFF 100

MÀU/CHIẾC1.000 C2.000 C3.000 C4.000 C5.000 C10.000 C
In 1 màu540390350330310liên hệ
In 2 màu750490420380360liên hệ
In 3 màu970600490440400liên hệ
In 4 màu1.180700550490450liện hệ

 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Đã gia công hoàn thiện thành phẩm.
 • Thời gian giao hàng 3-5 ngày tùy thuộc số lượng
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu

 

Giấy OFF 120

MÀU/CHIẾC1.000 C2.000 C3.000 C4.000 C5.000 C10.000 C
In 1 màu590450400370360liên hệ
In 2 màu790540470430410liên hệ
In 3 màu990640540490450liên hệ
In 4 màu1.200740600540500liện hệ

 • Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
 • Đã gia công hoàn thiện thành phẩm.
 • Thời gian giao hàng 3-5 ngày tùy thuộc số lượng
 • In trên máy in công nghiệp Offset 4 màu

 

 

Hãy Liên hệ với chúng tôi